کد خبر : 16521 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۲۱

توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت گرفت:

پنجمین جلسه کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها تشکیل شد

جلسه کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال جاری تشکیل شد.

 به گزارش ایفدانا - به گزارش وب دا کاشان، موافقت با تأسیس یک باب داروخانه در شهر ابوزید آباد به صورت شبانه روزی در داخل و یا در مجاورت درمانگاه، بررسی و تصویب صلاحیت دو داروساز جهت تصدی مسئولیت فنی داروخانه، عدم موافقت با درخواست تغییر وضعیت ارائه خدمات دارویی یک باب داروخانه از روزانه به شبانه روزی و عدم موافقت با تاسیس داروخانه سرپایی در یکی از بیمارستان ها از موضوعات این نشست بود.