کد خبر : 16069 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۹

درمعاونت غذا و داروي‌ دانشگاه همدان برگزار شد:

كميسيون فني بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي

كميسيون فني بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي در معا‌ونت غذا و داروي دانشگاه همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومي معا‌ونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی همدان، در اين جلسه که با حضوردکتر خدادادی معاون غذا و دارو، دکتر محمد کاظم زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، مهندس یعقوبی کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو و دیگر اعضا برگزارشد، درخواستها و مدارك مربوط به صدور پروانه هاي بهداشتي، بهره برداري، ساخت، شناسه نظارت بهداشتي و مسئولان فني، استقرار واحدهاي توليدي در نواحي صنعتي و همچنين مصوبات كميته براي ابلاغ بررسي شد.