کد خبر : 15903 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۵

توسط معاونت غذا و دارو اصفهان برگزار گردید

برگزاری اولین سمینارمبانی اطلاعات عطاری در طب ایرانی با همکاری اتحادیه صنف عطاران و سازمان صمت

 اولین سمینار مبانی اطلاعات عطاری در طب ایرانی توسط معاونت غذا و دارو د.ع.پ.اصفهان با همکاری اتحادیه صنف عطاران و سازمان صمت با حضور حدود ۲۰۰ نفر از متصدیان عطاری شهر اصفهان برگزار گردید.به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو اصفهان  در راستای سیاستها و تکالیف تفویض شده توسط اداره کل نظارت بر فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل به مدیریت های متناظر استانی ، اولین سمینار مبانی اطلاعات عطاری در طب ایرانی توسط معاونت غذا و دارو د.ع.پ.اصفهان با همکاری اتحادیه صنف عطاران و سازمان صمت با حضور حدود ۲۰۰ نفر از متصدیان عطاری شهر اصفهان مورخ 20 مهرماه96 برگزار گردید و طی آن ضوابط ناظر بر حرفه عطاری، ملاحظات پایه در تهیه گیاهان داروئی، مخاطرات پرهیز از درمان اصلی بیماریهای شدید به بهانه طب سنتی و ملاحظات حقوقی مترتب بر حرفه عطاری آموزش داده شد.واین سمینار در آبانماه نیز برای ۲۰۰ نفر دیگر از عطاران تکرار خواهد شد.