کد خبر : 15900 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲

توسط معاونت غذا و دارو اصفهان برگزار گردید.

برگزاری جلسه ی تبیین ضرورت اجرائی شدن کامل سامانه پذیرش و پاسخ دهی نمونه(LIMS )وبررسی مشکلات اجرائی آن

جلسه ی تبیین ضرورت اجرائی شدن کامل سامانه پذیرش و پاسخ دهی نمونه (LIMS) وبررسی مشکلات اجرائی آن و نیز ارائه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات آن برگزار گردید.به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان جلسه ی تبیین ضرورت اجرائی شدن کامل سامانه پذیرش و پاسخ دهی نمونه( LIMS ) وبررسی مشکلات اجرائی آن و نیز ارائه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات آن، با حضور معاون محترم غذا و دارو ، مدیرآزمایشگاه و نظارت بر مواد غذایی و کارشناسان مسئول مربوطه  و نیزکارشناس شرکت مجری سامانه مذکور در سالن جلسات معاونت برگزار گردید و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظرصورت گرفت.