کد خبر : 15751 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۲۳

توسط معاونت غذا و داروی اهواز صورت گرفت؛

برگزاری جلسه پياده سازي فرم تلفيق دارويي در بيمارستان های خوزستان

جلسه پياده سازي فرم تلفيق دارويي در بيمارستان های خوزستان در معاونت غذا و داروی اهواز، برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana، با توجه به برنامه عملياتي معاونت غذا ودارو در خصوص پياده سازي فرم تلفيق دارويي در بيمارستانها و تشكيل جلسه توجيهي با روساي بيمارستانهاي تحت پوشش، جلسه ای با حضور دكتر كاوه اسلامي متخصص داروسازي باليني و عضو هيئت علمي دانشگاه و جمعي از روساي بيمارستان ها و يا نمايندگان آنها در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.

در اين جلسه ضرورت تكميل فرم هاي تلفيق دارويي ابلاغي از سازمان غذا و دارو جهت افزايش ايمني بيماران و كاهش خطاهاي احتمالي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين مسائل و چالشهاي موجود در رابطه با اجرايي شدن تكميل اين فرم ها مورد بحث قرار گرفت.

انتهای پیام/