کد خبر : 15586 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۳۴

توسط معاونت غذا و دارو اصفهان برگزار گردید:

جلسه "تدوین نقشه مکانی کارخانجات فراورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، داروخانه ها و فروشگاه های عرضه کننده فراورده های آرایشی و بهداشتی "

جلسه تدوین نقشه مکانی کارخانجات فراورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، داروخانه ها و فروشگاه های عرضه کننده فراورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو با حضور معاون غذا و دارو و کلیه مسئولین مربوطه برگزار گردید.به گزارش ایفدانا  و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان جلسه تدوین نقشه مکانی کارخانجات فراورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، داروخانه ها و فروشگاه های عرضه کننده فراورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو با حضور معاون غذا و دارو، مدیر نظارت بر امور دارو ، کارشناسان مدیریت نظارت بر فراورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ، واحد آمار معاونت غذا و دارو ، رئیس و کارشناس اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه  در محل سالن جلسات معاونت برگزار گردید.