کد خبر : 15584 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۵

توسط معاونت غذا و دارو اصفهان برگزار گردید:

جلسه کمیته فنی قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

جلسه کمیته فنی قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در محل دفتر معاونت غذا و دارو  تشکیل گردید.به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان جلسه کمیته فنی قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در محل دفتر معاونت غذا و دارو با حضور اعضاء هیئت علمی ، انجمن مدیران و انجمن مسئولین فنی صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی استان و کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی و افراد خبره مورخ۹۶/۶/۲۳  تشکیل و پرونده های مشروحه زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها اتخاذ تصمیم شد .

۱-  ۱۲   فقره پروانه بهره برداری
۲-  ۳۱   فقره پروانه مسئول فنی
۳-   ۴۳   فقره پروانه ساخت