کد خبر : 15577 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۲۳

توسط معاونت غذا و دارو البرز برگزار شد

حضور فعال معاونت غذا و دارو در همایش ورزشکاران برتر استان

مدیریت  نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو در همایش ورزشکاران برتر استانبه گزارش ایفدانا - و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو البرز:

حضور فعال  مدیریت  نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو در همایش ورزشکاران برتر استان در مورخ 1396/06/22
این مدیریت ضمن حضور در همایش مذکور، با چاپ و توزیع 4000 پوستر و پمفلت آموزشی در خصوص مکمل های ورزشی در بین ورزشکاران و باشگاههای نمونه، به اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات مدعوین پرداختند.