کد خبر : 15572 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۴۷

مدیریت نظارت بر دارو و فرآورده های بیولوژیک دانشگاه همدان برگزار کرد:

کارگاه آموزشی نحوه انجام استاندارد تلفیق دارویی در بیمارستانها

مدیریت نظارت بر دارو و فرآورده های بیولوژیک دانشگاه همدان، کارگاه آموزشی نحوه انجام استاندارد تلفیق دارویی در بیمارستانها را برگزار کرد.به گزارش ایفدانا -  به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این کارگاه که به منظور اجرایی شدن استاندارد تلفیق دارویی در بیمارستانها و کاهش بروز خطاهای دارویی و با حضور دکتر مرضیه مساعد، مدیرنظارت بر دارو و فرآورده های بیولوژیک دانشگاه و داروسازان بیمارستانهای استان برگزار شد: دکتر مریم مهر پویا، عضو هیئت علمی دارو سازی بالینی دانشکده ی دارو سازی فرایند یاد شده راه به حاضران در کارگاه آموزش داد.