کد خبر : 15569 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری یازدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی55پرونده

یازدهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با بررسی55پرونده برگزار شد.به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران:  یازدهمین  کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با بررسی55پرونده، روز سه شنبه 21شهریور ماه سال 96 در معاونت غذا و دارودانشگاه ایران  برگزار شد.

دراین کمیته تعداد 55پرونده، شامل 15فقره پرونده مسئول فنی ،4فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری26فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل45عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین10فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکترعلیرضا حبیبی مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ،  دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، مهندس ابراهیمی مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ، مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، دکتر فرزاد شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه ایران، مهندس آمنه کسمایی کارشناس تخصصی  موادغذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و مهندس خیرخواه کارشناس موادغذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تشکیل گردید.