کد خبر : 15567 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۰۵

معاون غذا ودارو خراسان شمالی خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های پیش نیازی PRPS و PMS و نشانگر های تغذیه ای

کارگاه آموزشی برنامه های پیش نیازی  PRPS و PMS و نشانگر های تغذیه ای در محل سالن بقیه ا... معاونت غذا و داروخراسان شمالی  برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو خراسان شمالی دکتر سید علی وکیلی معاون غذا و دارو بیان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی برنامه های پیش نیازی  PRPS و  PMS با تدریس خانم مهندس مریم امین علیزاده و شیوا خیراندیش که با حضور مدیران و کارشناسان نظارت بر  مواد غذایی و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی استان در محل سالن بقیه ا... معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

دکتر وکیلی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارتقاء سطح علمی کارشناسان و بازرسان معاونت غذا و دارو در زمینه نظارت و کنترل کیفی مواد غذایی آرایشی و بهداشتی در سطح تولید و همچنین آشنایی مسئولین فنی با روش اجرایی برنامه های پیش نیازی PRPS بیان کرد.