کد خبر : 15450 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۴۹

توسط آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو ایلام

کارگاه آموزشی بین آزمایشگاهی Lims برگزار شد

در تاریخ 8 شهریوربا حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه های تابع دانشگاه علوم پزشکی، کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی، مدیر و کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی، کارگاه آموزشی بین آزمایشگاهی Lims در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو، توسط مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو ایلام، در تاریخ 8 شهریور با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه های تابع دانشگاه علوم پزشکی، کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی، مدیر و کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی، کارگاه آموزشی بین آزمایشگاهی Lims در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو، توسط مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو برگزار شد.

در ابتدا مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، در خصوص اهداف و اهمیت سامانه بین آزمایشگاهی Lims بیاناتی ایراد نمود.

مهندس ابراهیمی گفت: در این سامانه از مرحله ثبت درخواست و پذیرش نمونه تا ارسال آزمایش به صورت سیستمی می باشد و هیچگونه درخواست حضوری پذیرفته نخواهد شد، پس از پذیرش نمونه در سامانه، درخواست در کارتابل مدیر آزمایشگاه قرار می گیرد و پس از آزمون و فرآیند انجام کار نتیجه آزمون پس از تائید مدیر آزمایشگاه به صورت سامانه ای ارسال خواهد شد و در این سامانه، درج کد ملی صاحب نمونه و نمونه بردار الزامی است.

در ادامه کارگاه کارشناسان آزمایشگاه کنترل، آموزش کامل کار با سامانه مذکور را به شرکت کنندگان ارائه نمودند.

انتهای پیام/