کد خبر : 15215 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵

ریاست اداره نظارت بر مواد غذایی تاکید کرد:

پرهیز از نگاه آماری به صدور پروانه های بهداشتی

ریاست اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در بیست و پنجمین کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی از اعضا کمیته خواست در صدور پروانه های بهداشتی نهایت دقت صورت پذیرد و کیفیت فدای کمیت نشود.به گزارش ایفدانا از- شهرکرد- مهندس ابراهیم داوودی در بیست و پنجمین کمیته صدور پروانه های بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از کارشناسان مرتبط با صدور پروانه های بهداشتی خواست سلامت مصرف کننده را مهمترین مولفه و ملاک در بررسی صدور پروانه ها لحاظ کنند و از نگاه آماری به این موضوع بپرهیزند. مهندس داوودی تاکید کرد: بدون شک اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام سلامت است و باید در حفظ این سرمایه ارزشمند نهایت توجه صورت پذیرد. وی افزود: صدور و یا تمدید پروانه های بهداشتی صرفا برای کارگاهها و کارخانجاتی صورت پذیرد که کلیه موارد قانونی را رعایت نموده و فاقد هرگونه نقص بهداشتی باشند. خاطر نشان می گردد در این کمیته که در بیست و چهارمین روز مرداد ماه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد تعداد 48 پرونده مربوط به صدور یا تمدید پروانه های بهداشتی و شناسه نظارت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و با مواردی که با قوانین و مقررات مربوطه انطباق داشتند موافقت شد.