کد خبر : 15183 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

رئیس سازمان غذا و دارو از مسئول برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تقدیر کرد

دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو از مسئول برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران تقدیر بعمل آورد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو از مسئول برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران تقدیر بعمل آورد.

جلسه ای به منظور قدردانی از مسئولین پایش برنامه عملیاتی در راستای ارتقا کارایی و پاسخگویی در نظام سلامت و همچنین پیرامون بررسی برنامه عملیاتی سال 96  با حضور دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو ، دکتر شهابی مجد معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان، مهندس الوندی مدیر پایش سازمان غذا و دارو ، مسئولین و کارشناسان برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی  منتخب سراسر کشور در سازمان غذا و دارو برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه از دکتر طهرانی مسئول برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه  علوم پزشکی ایران به جهت تلاش های ارزشمند وی در استقرار نظام یکپارچه برنامه عملیاتی و پایش آن ، قدردانی شد.