کد خبر : 15168 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۴۵

معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان برگزار کرد:

کارگاه آموزشی دستورالعمل نحوه ممیزی و تعیین سطح آزمایشگاههای واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

کارگاه آموزشی دستورالعمل نحوه ممیزی و تعیین سطح آزمایشگاههای واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی درمعاونت غذا و داروی دانشگاه همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا -  به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مهندس یعقوبی در این کارگاه آموزشی که با حضور همه کارکنان معاونت غذا و دارو برگزارشد، دستورالعمل نحوه ممیزی و تعیین سطح آزمایشگاههای واحدهای تولیدی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شامل هدف از اجرای دستورالعمل، دامنه عملکرد، مسئولیت اجرای آن، تعریف مرتبط، تقسیم بندی واحدهای تحت پوشش، مراحل اجرا ، اقدامات قانونی، مستندات مرتبط و لزوم بکارگیری چک لیست ممیزی شامل الزامات فنی، مدیریتی، ایمنی و ... به منظور ارزیابی پایش عملکرد آزمایشگاه های مراکز تولیدی را را برای حاضران شرح داد.