کد خبر : 15161 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۲۴

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد:

سومین جلسه مشترک سازمان غذاودارو با معاونت غذاودارو دانشگاه ایران پیرامون پانسمان بیماران ای بی

سومین جلسه مشترک با حضور نماینده سازمان غذاودارو و معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیرامون تامین پانسمان بیماران ای بی روز یکشنبه 22 مرداد ماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزارشد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران : سومین جلسه مشترک با حضور نماینده سازمان غذاودارو و معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیرامون تامین پانسمان بیماران ای بی روز یکشنبه 22 مرداد ماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزارشد.

این جلسه با حضور دکترولایی معاون غذا و دارو دانشگاه ایران، دکترتقویان مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ، آقای تقوایی رئیس حراست دانشگاه، مهندس همایی مدیر تجهیزات پزشکی ،  دکتر حبیبی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، خانم اکبری مسئول امور مالی و مهندس ثابت قدم کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت، مهندس موسوی کارشناس  اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر عسگری  کارشناسان دارویی ، تشکیل شد.

در این جلسه بررسی اولیه محصولات شرکت هایی که در فراخوان شرکت کرده بودند صورت گرفت و به کمیته فنی ارجاع شد.