کد خبر : 15156 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۲

توسط معاونت غذا و دارو اردبیل صورت پذیرفت:

نصب بنرهای معرفی سامانه TTAC جهت اطلاع رسانی عموم مردم در سطح شهر اردبیل

بنرهای معرفی سامانه TTAC با هدف آشنایی عموم مردم با سامانه و آگاهی از روش های استعلام از سامانه TTAC در سطح شهر اردبیل نصب گردید.به گزارش خبرنگار ایفدانا، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی اردبیل، بنرهای معرفی سامانه TTAC  با هدف آشنایی عموم مردم با سامانه و آگاهی از روش های استعلام از سامانه TTAC  با همکاری سپاه استان در نقاط مختلف شهر اردبیل نصب گردید. در جلسه هماهنگی برای نصب بنرها، دکتر محسن ارزنلو معاون غذا و داروی اردبیل تاکید کردند: برای موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان، اطلاع رسانی به مردم  یکی از کارهای ضروری می باشد که همکاری بین نهادها و استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به  مردم بسیارموثر و مفید خواهد بود . در نهایت از سپاه استان بخاطرهمکاری با این معاونت در حوزه سلامت تشکر نمودند.

انتهای پیام/