کد خبر : 15155 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۶

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران:

21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک گرامی باد

اقتصاد مقاومتی با مولفه های مردمی بودن و برون گرایی از طریق حمایت از صنایع کوچک قابل دسترسی است. صنایع کوچک و متوسط با اشتغال زایی متوسط  50 تا 100 نفر در هر کارگاه  سیاست های اعلامی از سوی رهبری را عینیت بخشیده اند.به گزارش خبرنگار ایفدانا از روابط عمومی معاونت غذا و دارو تهران؛ اقتصاد مقاومتی با مولفه های مردمی بودن و برون گرایی از طریق حمایت از صنایع کوچک قابل دسترسی است. صنایع کوچک و متوسط با اشتغال زایی متوسط  50 تا 100 نفر در هر کارگاه  سیاست های اعلامی از سوی رهبری را عینیت بخشیده اند.

تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق جهان بسيار متفاوت است. در حقيقت، شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشور، معرف صنايع کوچک و متوسط آن است. برخي از معيارهايي که معمولاً در تعريف صنايع کوچک و متوسط به کار مي‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، ميزان سرمايه، حجم دارايي، کل حجم فروش و ظرفيت توليد؛ اما رايج‌ترين معيار براي تعريف صنايع کوچک و متوسط، معيار تعداد کارکنان است.

تغيير سريع و گسترده فناوري توليد در دهه‌هاي اخير و فاصله‌گرفتن از توليد انبوه در صنايع بزرگ و گرايش به سمت توليد انعطاف‌پذير در صنايع کوچک و متوسط، هر چند توانايي رقابت فعاليت‌هاي صنعتي کوچک را افزايش داده و منجر به انتقال فعاليت‌هاي اقتصادي از صنايع بزرگ به سمت صنايع کوچک شده، ليکن اين موضوع به معناي حذف صنايع بزرگ و جايگزيني آن با صنايع کوچک نبوده؛ بلکه روند حرکت، به سوي تعامل هر چه بيشتر اين دو با يکديگر و در قالب يک زنجيره توليد بوده است. به گونه‌اي که تقسيم کار ميان صنايع کوچک و بزرگ به شکلي صورت پذيرفته که آنها به جاي رقابت با هم، يکديگر را کامل مي‌کنند.

بر همين اساس رويکردهاي حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط به ويژه حمايت هاي مالي در اقتصاد ايران بايد با لحاظ کردن فضاي اقتصاد کلان و جايگاه بنگاه هاي کوچک و متوسط در کل اقتصاد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، طيف وسيعي از فعاليت‌ها ـ خانگي تا امور توليدي و خدماتي ـ را شامل مي‌شوند. بنابراين، جاي تعجب ندارد كه هيچ تعريف واضح، واحد و در عين حال جامعي از فعاليت‌هاي كوچك و متوسط وجود ندارد. بيشتر تعريف‌هاي بنگاه هاي كوچك و متوسط بر اساس معيارهاي كمّي مانند تعداد كاركنان، ميزان گردش مالي، ارزش دارايي‌ها و ميزان سرمايه مي‌باشد. در زمينه ويژگي‌هاي كيفي مي‌توان به حوزه و محدوده خدمات‌رساني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اشاره كرد. بر اين اساس غالب بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تنها به مشتريان محلي سرويس مي‌دهند يا سهم بسيار كوچكي از بازار موجود را در اختيار دارند و به وسيله يك نفر يا گروه كوچكي كه در عين حال مالك کسب و کار نيز شناخته مي‌شوند، اداره مي‌گردند.

تعيين اندازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلين به عنوان يکي از استانداردهاي متداول جهت طبقه‌بندي مقياس بزرگي بنگاه توليدي مطرح بوده که البته، بسته به کشورهاي مختلف سطوح اندازه‌گيري آن متفاوت مي‌باشد. به عنوان مثال در کانادا بنگاه‌هاي با کمتر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند در حالي که در اتحاديه اروپا بنگاه‌هاي با اشتغال کمتر از 250 نفر “متوسط”، کمتر از 50 نفر “کوچک” و کمتر از 10 نفر “خرد” ناميده مي‌شوند.

تعريف بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران از سازماني به سازمان ديگر فرق مي‌كند. ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف هر يك بنا به مقتضيات كاري خود به تعريف و تقسيم‌بندي بنگاه‌ها از حيث بزرگي، كوچكي و متوسطي پرداخته‌اند.