کد خبر : 15150 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۳۵

22مرداد روز تشکلها و مشارکت های اجتماعی گرامی باد

نامگذاری روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در تقویم ملی، نشان دهنده نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به کارکرد سازمان های مردم نهاد است.به گزارش خبرنگار ایفدانا - ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو تهران، شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی،روز 22 مرداد را بعنوان "روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی" تصویب نمود. پیگیری دولت در تحقق مطالبه سازمان های مردم نهاد برای نام گذاری روزی در تقویم ملی به نام این سازمان ها، نشان دهنده احترام دولت به این مطالبه است.
حمایت از توسعه کمی و کیفی تشکل های اجتماعی و ایجاد فرصت های بهتر برای فعالیت های آنان در فرایند توسعه کشور، از اهداف و برنامه های دولت تـدبیـر امیـد است که بـا نگـاه خـاصی از طـریق وزارت کشـور دنبال می شود.
این نگاه نقطه علفی در رویکردهای اثرگذار تشکل های اجتماعی و دولت به یکدیگر در مسیر سازندگی کشور است .
با توجه به برگزاری همایش بزرگ مشترک دولت و تشکل های اجتماعی که با شرکت سه هزار سازمان مردم نهاد در کشور و با حضور رئیس جمهوری در 22 مرداد ماه سال 93 برگزار شد، این روز به در خواست سازمانهای مردم نهاد به عنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی به دکتر روحانی پیشنهاد که سپس از طریق وزارت کشور، این پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی ارسال شد.
با توجه به تصمیمات شورای فرهنگ عمومی در آخرین جلسه این شورا، این روز از این پس در تقویم رسمی کشور بعنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی درج شده است.