کد خبر : 15137 تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۰

روابط عمومي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي شيراز خبر داد:

بيست و سومين شماره هفته نامه دانستني هاي غذا و دارو با عنوان :" نقش و منابع ویتامین ها را بیشتر بشناسیم " منتشر شد.

ویتامین ها به بدن انرژی ( کالری) نمی دهند اما به ما کمک می کنند تا  بتوانیم سالم تر بمانیم . بدن انسان قادر به ساخت ویتامین های مورد نیاز خود نبوده و از این رو بایستی آن ها را از طریق موا غذایی دریافت نماید .

مهندس سليماني كارشناس صنايع غذايي معاونت غذاودارو در اين رابطه بيان داشتند كه : به طور کلی ویتامین ها در دو گروه تقسیم بندی می گردند .دسته اول ویتامین های محلول در آب و دسته دوم ویتامین های محلول در چربی ویتامین های محلول در آب (ویتامین های ب ، بویتامین های محلول در آب (ویتامین های ب ، ب ،ب3،ب6،ب12،ویتامین C،بیوتین و فولات ) در صورتی که به میزان فراوان مصرف شوند درون بدن ذخیره نشده و از طریق ادرار دفع می2گردند . در مقابل ویتامین های محلول در چربی (ویتامینA K،D و E) این توانایی را که دربافت های چربی بدن ذخیره شوند را دارا می باشند. به گزارش ایفدانا - يه گزارش روابط عمومي معاونت غذا و دارو : بيست و سومين شماره از بيست و سومين شماره هفته نامه دانستني هاي غذا و دارو با عنوان :" نقش و منابع ویتامین ها را بیشتر بشناسیم " منتشر شد.

ویتامین ها به بدن انرژی ( کالری) نمی دهند اما به ما کمک می کنند تا  بتوانیم سالم تر بمانیم . بدن انسان قادر به ساخت ویتامین های مورد نیاز خود نبوده و از این رو بایستی آن ها را از طریق موا غذایی دریافت نماید . مقادیر مرجع مورد نیاز ویتامین ها برای بدن  عمدتا بسیار اندک و در حد میلی گرم بر مبنای وزن هر کیلوگرم بدن فرد می باشد . در برخی افراد به علت مشکلات خاص ممکن است نیاز به مقادیر بیشتری از دریافت ویتامین ها توصیه و تجویز گردد .

مهندس سليماني كارشناس صنايع غذايي معاونت غذاودارو در اين رابطه بيان داشتند كه : به طور کلی ویتامین ها در دو گروه تقسیم بندی می گردند .دسته اول ویتامین های محلول در آب و دسته دوم ویتامین های محلول در چربی ویتامین های محلول در آب (ویتامین های ب ، بویتامین های محلول در آب (ویتامین های ب ، ب ،ب3،ب6،ب12،ویتامین C،بیوتین و فولات ) در صورتی که به میزان فراوان مصرف شوند درون بدن ذخیره نشده و از طریق ادرار دفع می2گردند . در مقابل ویتامین های محلول در چربی (ویتامینA K،D و E) این توانایی را که دربافت های چربی بدن ذخیره شوند را دارا می باشند.

 ادامه مطلب در هفته نامه دانستني هاي غذا و دارو ...