کد خبر : 14913 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۴۲

ابتکاری ویژه از معاونت غذا و داروی ارومیه:

برای نخستین بار، استفاده از تکنیک های ایجاد انگیزش در ترویج «موضوعات فرهنگی» و بهره وری کارکنان

«دیوار انگیزش» با هدف افزایش تعاملات در محیط کاری و بهره وری در بین کارکنان ایجاد شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana از روابط عمومی معاونت غذا و داروی ارومیه:

«دیوار انگیزش» با هدف افزایش تعاملات در محیط کاری و بهره وری در بین کارکنان ایجاد شد.

این شیوه در ابتکاری ویژه از سوی واحد روابط عمومی و به منظورر نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و اسلامی در محیط های کاری و افزایش تعاملات و ارتباطات فردی، برنامه ریزی مناسب در اجرای اهداف سازمانی و... با استقبال چشمگیر کارکنان و مراجعین مواجه گردید.

گفتنی است تاکنون بیش از 100 پیام در موضوعات فرهنگی به همت همکاران این معاونت در دیوار انگیزش motivation wall)) درج گردید.