کد خبر : 14907 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۲

معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری برنامه آموزشی مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس در معاونت غذا و د ارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلاس آموزشی مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس در روز شنبه 24 تیرماه سال جاری با حضور بیش از200نفر از نمایندگان پزشکان، کادر پرستاری و داروسازان بیمارستانهای تابعه در سالن اجتماعات معاونت  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : کلاس آموزشی مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس در روز شنبه 24 تیرماه سال جاری با حضور بیش از200نفر از نمایندگان پزشکان، کادر پرستاری و داروسازان بیمارستانهای تابعه در سالن اجتماعات معاونت  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه ایران درکلاس آموزشی مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس به همت واحد تحقیق و توسعه،ضمن خیرمقدم ، به اهمیت همکاری گروههای هدف در تکمیل و ارسال گزارش عوارض ناخواسته دارویی پرداخت.

دکتر محمدی ضمن ارائه آماری از عملکرد بیمارستانهای تابعه در ارسال فرم کارت زرد ADR ، به معرفی مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم 1490 (  National DPIC ) پرداخت. همچنین نحوه فعالیت DPIC  معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران در همکاری مشترک با سازمان محترم غذا و دارو بر اساس انعقاد تفاهم نامه مشترک را ارائه داد.   

در ادامه دکترخردمند فارماکولوژیست و دکتر نصیری پور داروسازبالینی از اعضای هیات علی دانشگاه در زمینه مسمومیت ها به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین دکتر حمیدی متخصص فارماکولوژی مولکولی، آموزش فارماکوویژیلانس و برنامه سازمان جهانی بهداشت برای پایش بین المللی دارو را ارائه نمود.