کد خبر : 14905 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰

معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران :

برگزاری دومین جلسه کارگروه عرضه توسط اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین جلسة کارگروه عرضه توسط اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو روز یکشنبه 25 تیر ماه سال جاری در سالن کنفرانس تشکیل گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : دومین جلسة کارگروه عرضه توسط اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو روز یکشنبه 25 تیر ماه سال جاری در سالن کنفرانس تشکیل گردید.

پیرو تفویض اختیار صورت گرفته از سوی اداره کل داروهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و تشکیل کارگروه ‌های مرتبط با فعالیت‌های تفویض شده با ادارات متناظر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، دومین جلسة کارگروه عرضه با حضور دکتر باقرزاده رئیس اداره بهبود فرآیندها و امور استانهای اداره کل داروهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو ، مدیران،  روسای ادارات متناظر دانشگاه‌های علوم پزشکی آبادان، البرز، ایرانشهر، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، جیرفت، دزفول،  شهیدبهشتی، شیراز، کرمان، کردستان، یاسوج (اعضای کارگروه) با محوریت ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در محل معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.

در این جلسه، علاوه بر ارائه گزارش توسط مسوولین زیرگروه‌های "مبارزه با قاچاق و تقلبات"، " آمار و پژوهش"، " سامان دهی عطاری ها"، "تدوین ضوابط و دستورالعمل" و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد فوق ، بر اساس نظرات اعضای کارگروه رئوس فعالیتها و برنامه‌های موردنیاز آتی تعیین و تصویب گردید.