کد خبر : 14892 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۲:۵۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

با خرید نیمه متمرکز دارو؛ دست سوء استفاده گر ها کوتاه شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: دست برخی از افراد که سابقاً‌ در خرید دارو و تجهیزات پزشکی پولهای کلانی به جیب می زدند با اجرای خرید نیمه متمرکز دارو و تجهیزات پزشکی کوتاه شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana؛ به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو کرمانشاه: دکتر حسین کریم در جلسه دستاوردها و چالشهای طرح خرید نیمه متمرکز که امروز یکشنبه 25 تیر ماه در سالن جلسات بوستان برگزار شد گفت: خوشبختانه با اجرای این طرح ، خرید دارو و ملزومات پزشکی در سطح استان بسیار نظام مند شد.

وی بااشاره به مزایای بی شمار این عنوان کرد: یکی از دستاوردهای  این طرح صرفه جویی 15 میلیارد تومانی از ابتدای طرح تاکنون است که رقم بسیار بالایی است. رقابت پذیری سالم در این طرح موجب شد که روشها و کارهای ناهنجار برخی از شرکت ها حذف و رویکرد قانون مدار جایگزین آن شود.

دکتر کریم با تشکر از دست اندرکاران این طرح گفت: دکتر امید عبدی از معاونین پرقدرت و پرکار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است و باید از مجموعه منسجم ایشان قدر دانی کرد.