کد خبر : 13964 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۳۴

معاونت غذا و داروزنجان برگزار می کند

روز جهانی آزمایشگاهبه گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو زنجان بزرگداشت سالروز حکیم جرجانی و روز آزمایشگاه در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو زنجان جشنی برگزار شد که به پاس خدمات این همکاران عزیز لوح تقدیری از معاون محترم غذا و دارو تقدیم حضورشان گردید.