کد خبر : 13960 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۲۰

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری کارگروه آموزش توسط اداره فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولین جلسه‌ی کارگروه آموزش توسط اداره فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک معاونت غذا و دارو روز شنبه 27 فروردین ماه سال جاری در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران : اولین جلسه‌ی کارگروه آموزش توسط اداره فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک معاونت غذا و دارو روز شنبه 27 فروردین ماه سال جاری در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو تشکیل گردید.

پیرو تفویض اختیار صورت گرفته از سوی اداره کل داروهای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو و تشکیل کارگروه ‌های مرتبط با فعالیت‌های تفویض شده با ادارات متناظر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اولین جلسه‌ی کارگروه آموزش با حضور دکتر باقرزاده رئیس اداره بهبود فرآیندها و امور استانهای اداره کل داروهای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ، مدیران روسای ادارات متناظر دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز ،ایلام ،بیرجند ،تهران ،سبزوار ،فسا ،قزوین ،کرمانشاه ،لرستان ،مازندران (اعضای کارگروه) و ایران و همدان (سرگروه) با محوریت نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی سالیانه بر اساس اولویت ها در محل معاونت غذا و دارو این معاونت با محوریت موضوعات به شرح ذیل تشکیل گردید.

انجام نیازسنجی آموزشی برای کلیه پرسنل شاغل در مدیریت/ادارات متناظر

پی گیری اخذ مجوز مدیریت و برنامه ریزی برای آموزش‌های فوق

انجام نیازسنجی آموزش برای آموزش‌های مرتبط مدون گروه پزشکی

پی‌گیری و هماهنگی مجوز و برگزاری دوره‌های آموزش مدون

انجام نیازسنجی آموزشی برای آموزش‌های عمومی (فرهنگ سازی جامعه)

انجام نیازسنجی آموزش برای آموزش مسوولین کنترل کیفی/ مسوولین فنی و متخصصین مرتبط

تدوین متون و سرفصل‌های آموزش فوق

تدوین دستورالعمل اجرائی آموزش‌های فوق

در این جلسه، علاوه بر نیازسنجی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد فوق و تشکیل زیرگروه‌های کاری چهارگانه ، بر اساس نظرات اعضای کارگروه رئوس فعالیتها و برنامه‌های موردنیاز تعیین و تصویب گردید.