کد خبر : 13955 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۱۲

حضور معاون غذا و داروی دانشگاه همدان به عنوان دبیر منطقه سه کشوری در نشست هم اندیشی دبیران کلان مناطق یازدهگانه کشوردر حوزه غذا و دارو

معاون غذا و داروی دانشگاه همدان به عنوان دبیر منطقه سه کشوری در نشست هم اندیشی دبیران کلان مناطق یازدهگانه کشوردر حوزه غذا و دارو حضور یافت.به گزارش ایفدانا -  به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این نشست که با حضور ریاست سازمان، مدیران کل سازمان  و دبیران کلان مناطق یازدهگانه کشور در سالن ابن سینا مرکز آزمایشگاه کنترل غذا و دارو سازمان در حال برگزاری است، سیاست های وزارت متبوع با توجه به رویکرد این سازمان درسالجاری مبنی بر تداوم روند اجرای برنامه های این سازمان براساس، اولویت ها و ضرورت درجهت تقویت اختیارات به مناطق دانشگاهی و تفویض اختیار بخشی از امور اجرایی این سازمان، به مناطق یازدهگانه در چهارچوب شیوه نامه مناطق، و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه دولت  به حمایت ازتولید داخلی،سرمایه گذاری واشتغال، و به منظورتسریع وتسهیل در صدورمجوزهای قانونی مرتبط که به هرنحو منجر به ایجاد و یا احیاء کسب و کارهای قانونی می شود.

درنشست یاد شده درخصوص  ارائه تقویم برگزاری جلسات مناطق در سالجاری، هماهنگی جهت برگزاری یکی از جلسات مناطق درسالجاری با حضور ریاست سازمان و روسای دانشگاههای آن منطقه با موضوع حوزه غذا و دارو در زمینه ظرفیت ها و توانمندهای آن منطقه، با عنایت به اینکه در سالجاری یکی از موضوعات کشوری سازمان در قالب برنامه بصورت پروژه به مناطق یازده گانه کشور تفویض می گردد،اعلام ظرفیت وتوانمندیهای معاونتها در اجرای برنامه کشوری درحوزه های (غذا، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاه و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل)  جهت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم با توجه به ایجاد زیرساخت های مربوطه، اقدام و هماهنگی لازم جهت برگزاری حداقل یکی از جلسات مناطق درسالجاری بصورت ویدئوکنفرانس برای پیشگیری از هزینه ها و اتلاف وقت مدیران در سال اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی وتصمیم گیری می شود.