کد خبر : 13824 تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳

به همت اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو منتشر شد:

دستورالعمل کاربردی و نگهداری پیشگیرانه برخی دستگاههای اساسی مراکز درمانی

اداره مهندسی و نگهداری اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، اقدام به تدوین و انتشار دستورالعملهای کاربردی و نگهداری پیشگیرانه (PM) برخی دستگاههای اساسی مورد استفاده در مراکز درمانی نموده است.به گزارش ایفدانا،اداره مهندسی و نگهداری اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو براساس ماده 2 آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی  و به منظور پیشگیری از  آسیبهای احتمالی و نیز کاهش با صطلاح زمان خواب دستگاههای مورد استفاده در مراکز درمانی، اقدام به تهیه و انتشار دستورالعملهای کاربردی و نگهداری پیشگیرانه (PM) برخی از آنها نموده است.

دستگاههای الکترو سرجری، اتوکلاو بیمارستانی، ونتیلاتور، آندوسکوپی بیمارستانی، ماشین بیهوشی، دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی و همچنین دستگاه امحاء زباله از جمله دستگاههایی است که بنا به ضرورتی که عملکرد صحیح و ایمن آنها می طلبد با مقدمه دکتر محمود بیگلر، مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر شده است.

منابع مورد استفاده جهت تدوین کتب فوق آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی، ابلاغیه مقام وزارت، مصوب مورخ 1/7/1394- ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی، نگارش 2، سال 1390، مصوب کمیته تجهیزات پزشکی - ضابطه خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی ، نگارش 2، سال 1390، مصوب کمیته تجهیزات پزشکی- دستورالعمل های کاربردی تولیدکنندگان دستگاه مذکور، مصوبات کمیته منتخب شرکت های تجهیزات پزشکی و ... می باشد.

انتشار این مجموعه ذی قیمت بعنوان بخشی از اقدامات نرم افزاری اداره کل تجهیزات پزشکی، تبعیت از سیاست مقبول "پیشگیری بهتر از درمان" و نیز در راستای اقدامات فرهنگی- آموزشی و البته فنی وتخصصی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی  همواره جاری و ساری بوده و خواهد بود.

علاقمندان برای تهیه این کتابها می توانند به روابط عمومی سازمان غذا و دارو مراجعه نمایند.