کد خبر : 13759 تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۵۰

تشکیل ستاد کشیک نوروز ی در معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل

تشکیل ستاد کشیک نوروزی در معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل به گزارش ایفدانا - Ifdana/به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل ، معاون محترم غذا ودارو اعلام کرد، طبق  روال سالهای گذشته و براساس وظائف تعریف شده توسط  سازمان غذا و دارو برای کلیه معاونتهای  غذا و دارو ، این معاونت نیز اقدام به تشکیل ستاد کشیک نوروزی در معاونت نموده که برای کلیه واحدها و کارشناسان مربوطه وظائف مشخص  شد، که  مقرر گردید در این ایام بازرسی هایی  از واحدهای مختلف خصوصی و دولتی و همچنین پاسخگویی به سامانه 1490و کمبودهای احتمالی دارویی انجام گیرد . /انتهای پیام