کد خبر : 13746 تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۴۹

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی زابل

بازدید سرزده مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی زابل از داروخانه های منتخب ارائه خدمات درایام نوروز

یکی از برنامه  های اصلی در بخش دارویی ستاد آماده باش نوروزی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی زابل، کنترل داروخانه های منتخب و بررسی وضعیت ارائه خدمات آنهاست.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی زابل یکی از برنامه  های اصلی در بخش دارویی ستاد آماده باش نوروزی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی زابل، کنترل داروخانه های منتخب و بررسی وضعیت ارائه خدمات آنهاست.

دکتر سرگزی مدیر اداره نظارت بر دارو وموادمخدر نحوه عملکرد داروخانه های شبانه روزی و منتخب را بطور سرزده مورد بازدید و ارزیابی قرارداد. دراین بازدید مسائل و مشکلات و نحوه ارائه خدمات بررسی و نکات لازم جهت رضایت مندی هرچه بیشتر مراجعه کنندگان یاد آوری گردید./