کد خبر : 13574 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۴۷

روابط عمومي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي شيراز خبر داد:

جشنواره شهرستانی" کودک و مصرف منطقی دارو" در شهرستان زرين دشت فارس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی شیراز، جشنواره شهرستانی کودک و مصرف منطقی دارو با حضور پرشور کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زرين دشت در تاریخ 95/12/15  برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - روابط عمومی معاونت غذا و داروی شیراز خبر داد:

جشنواره شهرستانی" کودک و مصرف منطقی دارو" در شهرستان زرين دشت فارس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی شیراز، جشنواره شهرستانی کودک و مصرف منطقی دارو با حضور پرشور کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زرين دشت در تاریخ 95/12/15  برگزار گردید.

 مدیر غذا و داروی شبکه زرين دشت در این باره افزود: برنامه های آموزشی این جشنواره از اوایل آبانماه سال جاری و با محوریت مسؤول فنی داروخانه، نگهداری داروهای اضافی در منزل و مسمومیت دارویی در کودکان آغاز و بیش از 380 اثر در قالب نقاشی، شو و نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال گردیده بود.

در پایان جشنواره، جوایز به برندگان اهدا گردید.

اضافه می نماید که همه ساله جشنواره های شهرستانی کودک و مصرف منطقی دارو در نقاط مختلف استان فارس برگزار و آثار به دست آمده از این جشنواره ها به دبیرخانه جشنواره ملی کودک و مصرف منطقی دارو جهت شرکت در جشنواره ملی که هر دو سال یکبار برگزار می گردد ارسال می شود.