کد خبر : 12864 تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۲۶

در راستای اجرای طرح pms انجام شد:

برگزاری اولین جلسه کمیته pms معاونت غذا ودارو بیرجند

اولین جلسه کمیته pms سال 1396-1395 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید.به گزارش خبرنگار "ایفدانا" از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اولین جلسه کمیته pms سال 1395-1396 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در محل معاونت غذا و دارو و با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.

بر اساس این گزارش ، در این جلسه دستورالعمل اجرایی طرح pms سال 1396-1395 قرائت گردید و اعضای کمیته pms این دانشگاه نیز معرفی گردیدند.

همچنین در این جلسه بر استفاده از تجربیات اجرای این طرح در سال گذشته و بهره گیری از همه ظرفیت های اداره نظارت برمواد غذایی و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی این معاونت  به منظور اجرای هرچه بهتر طرح تاکید شد.

پایان خبر/